ஏக்கம்!

ஏனடா என்னை இவ்வாறு  கொள்ளை அடித்தாய் மென்மையான இதயத்தில் புயலாய் வீச வைத்தாய் மௌனமாய்  ஒன்றும்  சொல்லாமல்  மனதினை  கொய்தாய் நிசப்தமான  இரவில், என்  மனம்  கேட்கும்  கேள்விகளும்  நீயே  ஆனாய் எழுதுகோலோ  என்  உணர்சிகளை    வர்ணிக்கின்றது , என்  சிறு  கண்ணீர்  ஓடையோ , என்  மௌனத்தை  மொழி  பெயர்க்கின்றது கண்களும்  தினசரி  ஓராயிரம்  முகத்தை  பார்க்கின்றது ஆனாலும்  ஏனோ, மஞ்சத்திலும்  என்  உணர்வுகள் கூட, நின்னை  மட்டுமே ஸ்பரிசிக்கின்றது , ஆசைகளை  ஆசையாய்  உன்னிடம்  … Continue reading ஏக்கம்!

Advertisements

India vs South Africa – Australia vs Denmark = 200 vs 229

I am not a follower of cricket, nor was I so lucky to have had glued myself  and watch the match on TV, but however, managed to get those updates when ever Sachin gave that Midas Touch to his bat giving those tremendous stroke play Six'es and Boundaries. It goes with out saying from the dailies and … Continue reading India vs South Africa – Australia vs Denmark = 200 vs 229